Baby Hamster day 11


Hari ni kita makan carrot pulaaaaaaaaaaaaa
Ini pula rupa anak hamster saya pada hari kesebelas yang lahir pada 15 mei 2011.

No comments:

Post a Comment